Velkommen

 

Status:


Til forbrugerne på Desmervej.
Den nedslidte vandledning på Desmervej skal udskiftes. Renoveringsarbejdet starter mandag i uge 3 og forventes at vare 2 uger.
Der vil derfor i tidsrummet kl. 7-16 være delvis spærring af vejen og periodevise uregelmæssigheder i vandforsyningen.
Der kan derfor forekomme urenheder i vandet. Derfor anbefaler vi at, når vandet er tilbage, at åbne for en eventuel udvendig hane, indtil vandet er klart.
Vi beklager de ulemper denne nødvendige renovering må påføre vores brugere.

 

Ingen uregelmæssigheder

 

Til forbrugerne.

 

Pressens omtale af pesticidfund i drikkevand.

 

Vi har her i starten af oktober fået lavet vandanalyser af vort vand og der er IKKE fundet spor af pesticider i prøverne.

 

Styrelsen for patientsikkerhed slår fast, at man trygt kan drikke vandet. Kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom.

 

Problemer med vandforsyningen

ring til Djurs Vand på

tlf. 8634 1024

 

Det er muligt at se en principskitse af en målerbrønd

Klik her

Vejledning til aflæsning af vandur  Klik her

Forretningsføreren træffes bedst mellem 17.00 og 19.00

på telefon nr. 8634 3452 eller på e-mail:

info@egsmarkstrandvand.dk

 

 

Orientering om andelshaverens ret op pligt!

Målerbrønde

Målerbrønde og stophaner må ikke tildækkes med beplantning, stensætninger o.l. De skal altid være tilgængelige, så de kan kontrolleres og aflæses. Husk for jeres egen skyld, altid at aflæse jeres vandmåler og give vandværket oplysninger om målerens tal. Det kan være meget dyrt at undlade dette. 

Ved salg af en ejendom:

Sælger er pligtig til at give meddelelse til vandværket, når han sælger sin ejendom.  Herefter laver vandværker en flytteopgørelse.

Ved byggesager

Når der ved byggesager sker omlægninger/ændringer i vandinstallationerne eller ved stop-haner/målerbrønde, skal der altid gives meddelelse til forretningsfører på tlf. 86343452 mellem 17.00-19.00 eller mail: info@egsmarkstrandvand.dk

Ved undladt meddelelse herom, vil vandforsyningen blive afbrudt! 

Vedtægter og regulativ

Vedtægter og regulativ er udsendt til alle andelshavere. Har man ikke modtaget dem, kan de rekvireres hos vandværket eller læses på vandværkets hjemmeside.

   

Status:

Ingen uregelmæssigheder

 

 

 

 

De vil kunne se seneste dato for opdatering her

12. januar 2018 12:06:15