Vandanalyser

Prøvetager: Eurofins

Info Tekst 17.03.17 07.10.16 22.03.16 Enheder
Coliforme bakterier 37 gr.C <1ant./100ml <1ant./100ml <1 ant./100ml Antal pr. 100ml
Term. coliforme bakterier 44 gr.C (E. coli) <1ant./100ml <1ant./100ml <1 ant./100ml Antal pr. 100ml
Enterococcer   - - Antal pr. 100 ml
Kimtal ved 22 gr.C, GEA 1 <1 <1 Antal pr. ml
Kimtal ved 37 gr.C, GEA 1 <1 <1 Antal pr. ml
pH 7,7 7,6 7,5 pH
Ledningsevne 46 46 46 mS pr. m
Hårdhed, total   8,2 - H grader
Calcium (Ca)   43 - mg pr. l
Magnesium (Mg)   9,5 - mg pr. l
Kalium (K)   3,9 - mg pr. l
Natrium (Na)   36 - mg pr. l
Jern (Fe) <0,01 <0,01 <0,01 mg pr. l
Mangan (Mn) <0,002 <0,002 <0,005 mg pr. l
Ammonium 0,023 0,013 - mg pr. l
Nitrit 0,008 0,005 <0,003 mg pr. l
Nitrat, filtreret 2,2 2,2 2,4 mg pr. l
Total-P   0,020 - mg pr. l
Chlorid, filtreret 30 29 30 mg pr. l
Fluorid, filtreret 0,88 0,84 0,88 mg pr. l
Sulfat, filtreret   9,7 - mg pr. l
Aggressiv kuldioxid   <5 - mg pr. l
Hydrogencarbonat   228 - mg pr. l
Turbiditet   0,07 - FTU
Farvetal, Pt   - - mg pr. l
Inddampningsrest   260 - mg pr. l
Iltindhold   8,4 - mg pr. l
Arsen (As)   - - mg pr. l
Bor   - - mg pr. l
Nikkel (Ni) 0,086 - - mg pr. l
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof 1,1 1,3 1,2 mg pr. l
Prøvens farve farveløs farveløs farveløs  
Prøvens klarhed klar klar klar  
Prøvens lugt ingen ingen ingen  
Prøvens smag normal normal normal  
Vandtemperatur 9,6 10,7 9,2 °C

 

(peg på for yderligere information)