Vandanalyser

Prøvetager: Eurofins

Info Tekst 05.12.17 17.03.17 07.10.16 Enheder
Coliforme bakterier 37 gr.C <1ant./100ml <1ant./100ml <1ant./100ml Antal pr. 100ml
Term. coliforme bakterier 44 gr.C (E. coli) <1ant./100ml <1ant./100ml <1ant./100ml Antal pr. 100ml
Enterococcer     - Antal pr. 100 ml
Kimtal ved 22 gr.C, GEA <1 1 <1 Antal pr. ml
Kimtal ved 37 gr.C, GEA <1 1 <1 Antal pr. ml
pH 7,7 7,7 7,6 pH
Ledningsevne 44 46 46 mS pr. m
Hårdhed, total 8,5   8,2 H grader
Calcium (Ca) 49   43 mg pr. l
Magnesium (Mg) 7,0   9,5 mg pr. l
Kalium (K) 3,1   3,9 mg pr. l
Natrium (Na) 32   36 mg pr. l
Jern (Fe) <0,01 <0,01 <0,01 mg pr. l
Mangan (Mn) <0,002 <0,002 <0,002 mg pr. l
Ammonium 0,005 0,023 0,013 mg pr. l
Nitrit 0,002 0,008 0,005 mg pr. l
Nitrat, filtreret 2,2 2,2 2,2 mg pr. l
Total-P 0,012   0,020 mg pr. l
Chlorid, filtreret 27 30 29 mg pr. l
Fluorid, filtreret 0,52 0,88 0,84 mg pr. l
Sulfat, filtreret 15   9,7 mg pr. l
Aggressiv kuldioxid <5   <5 mg pr. l
Hydrogencarbonat 205   228 mg pr. l
Turbiditet 0,10   0,07 FTU
Farvetal, Pt 2,3   - mg pr. l
Inddampningsrest 250   260 mg pr. l
Iltindhold 6,3   8,4 mg pr. l
Arsen (As)     - mg pr. l
Bor     - mg pr. l
Nikkel (Ni) 0,086 0,086 - mg pr. l
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof 1,2 1,1 1,3 mg pr. l
Prøvens farve farveløs farveløs farveløs  
Prøvens klarhed klar klar klar  
Prøvens lugt ingen ingen ingen  
Prøvens smag normal normal normal  
Vandtemperatur 9,4 9,6 10,7 °C

 

(peg på for yderligere information)