Tekniske oplysninger

 

Forsyning     2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oppumpet mængde m3   57218 60641 57854 58309 65151 55615 58059 54469 48669
Solgt til forbruger m3   51354 52515 51054 50896 51259 47963 47752 44415 43679
                       
Fordeling:                      
Husholdning, parcelhuse antal   319 321 324 325 328 329 331 334 336
m3   29325 30431 30009 29012 28515 27987 27820 26497 25951
Fritidshuse antal   461 465 465 463 464 464 464 464 464
m3   20475 20279 19197 19793 21003 18461 18440 16390 16216
Andre erhvervsvirksomheder antal   12 12 12 12 12 12 12 12 12
m3   1554 1805 1848 2091 1741 1515 1492 1528 1512

 

Forbrugere fordelt på forbruger type i 2015

 

Beboelse, parcelhus antal 281
m3 22045
Beboelse, forretning antal 4
m3 1390
Forretning antal 3
m3 164
Sommerhus antal 464
m3 16216
Almindelig beboelse antal 22
m3 1528
Kloakpumpestation antal 5
m3 -42
Ejerlejlighed i dobbelthus antal 10
m3 691
Støttet andelsbolig antal 23
m3 1687
I alt antal 812
m3 43679

 

 

Vejledning til aflæsning af digital vandmåler